Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału podawanego przez widoczną osobę?

Plik: 4825 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

W pierwszej kolejności należy stosować się do sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem. Osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi jest uprawniona dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t.Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 1638 (100%) 8 (0%) 1646
2020-07 6717 (100%) 23 (0%) 6740
2020-06 6951 (100%) 22 (0%) 6973
2020-05 1392 (100%) 2 (0%) 1394
2020-04 341 (100%) 0 (0%) 341
2020-03 4327 (100%) 19 (0%) 4346
2020-02 1929 (100%) 0 (0%) 1929
2020-01 2015 (91%) 194 (9%) 2209
2019-12 1472 (92%) 135 (8%) 1607
2019-11 2027 (89%) 248 (11%) 2275
2019-10 2173 (90%) 237 (10%) 2410
2019-09 2379 (91%) 240 (9%) 2619
2019-08 2396 (91%) 226 (9%) 2622
2019-07 2624 (90%) 278 (10%) 2902
2019-06 2256 (91%) 211 (9%) 2467
2019-05 2420 (91%) 250 (9%) 2670
2019-04 2472 (91%) 233 (9%) 2705
2019-03 3014 (90%) 318 (10%) 3332
2019-02 2717 (91%) 278 (9%) 2995
2019-01 2766 (90%) 300 (10%) 3066
Łącznie 54026 (94%) 3222 (6%) 57248

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Skrzyżowania z kierującym ruchem
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.