Czy w tej sytuacji, bezpośrednio za widoczną po prawej stronie drogi linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy białej jest pobocze?

Plik: 4444 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Widoczne znaki odblaskowe stosowane są jako uzupełnienie znaków poziomych podłużnych. Odblaski barwy białej nie oznaczają prawostronnych linii krawędziowych. Krawędziowa linia za którą jest pobocze jest oznaczona odblaskami barwy czerwonej.

Podstawa prawna:

§ 85 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.) w związku z pkt 6.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181, ze zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 868 (67%) 420 (33%) 1288
2020-07 3192 (67%) 1582 (33%) 4774
2020-06 3078 (68%) 1480 (32%) 4558
2020-05 673 (68%) 319 (32%) 992
2020-04 164 (71%) 67 (29%) 231
2020-03 1303 (65%) 715 (35%) 2018
2020-02 0 (0%) 1 (100%) 1
2020-01 1337 (61%) 856 (39%) 2193
2019-12 997 (62%) 610 (38%) 1607
2019-11 1290 (61%) 826 (39%) 2116
2019-10 1328 (60%) 896 (40%) 2224
2019-09 1458 (61%) 950 (39%) 2408
2019-08 1506 (60%) 1009 (40%) 2515
2019-07 1678 (61%) 1075 (39%) 2753
2019-06 1296 (58%) 950 (42%) 2246
2019-05 1578 (62%) 953 (38%) 2531
2019-04 1517 (61%) 965 (39%) 2482
2019-03 1853 (61%) 1193 (39%) 3046
2019-02 1665 (60%) 1093 (40%) 2758
2019-01 1827 (63%) 1094 (37%) 2921
Łącznie 28608 (63%) 17054 (37%) 45662

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Znaki drogowe poziome

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Znaki drogowe poziome
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.