Czy w tej sytuacji, za linią złożoną z punktowych elementów odblaskowych barwy czerwonej znajduje się pas ruchu?

Plik: 4443 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Widoczne znaki odblaskowe stosowane są jako uzupełnienie znaków poziomych podłużnych. Krawędziowa linia po prawej stronie jezdni jest oznaczona odblaskami barwy czerwonej, za tą linią nie znajduje się pas ruchu.

Podstawa prawna:

§ 85 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.) w związku z pkt 6.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181, ze zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 1103 (83%) 220 (17%) 1323
2020-07 4320 (86%) 681 (14%) 5001
2020-06 4081 (85%) 693 (15%) 4774
2020-05 889 (88%) 126 (12%) 1015
2020-04 177 (82%) 39 (18%) 216
2020-03 1789 (79%) 470 (21%) 2259
2020-02 0 (0%) 1 (100%) 1
2020-01 1522 (70%) 664 (30%) 2186
2019-12 1048 (68%) 490 (32%) 1538
2019-11 1441 (67%) 695 (33%) 2136
2019-10 1443 (68%) 674 (32%) 2117
2019-09 1582 (69%) 705 (31%) 2287
2019-08 1760 (71%) 707 (29%) 2467
2019-07 1948 (70%) 853 (30%) 2801
2019-06 1536 (69%) 682 (31%) 2218
2019-05 1694 (69%) 749 (31%) 2443
2019-04 1656 (67%) 807 (33%) 2463
2019-03 2098 (70%) 909 (30%) 3007
2019-02 1869 (70%) 791 (30%) 2660
2019-01 1901 (68%) 912 (32%) 2813
Łącznie 33857 (74%) 11868 (26%) 45725

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Znaki drogowe poziome

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Znaki drogowe poziome
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.