Czy na tak oznakowanej drodze wolno Ci poruszać się autobusem o nacisku osi pojedynczej wynoszącym 10 ton?

Plik: 5062 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Na drogach oznaczonych tym znakiem dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 10 t i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej z wyjątkiem odcinków, na których nie dopuszcza się ruchu pojazdów o nacisku osi powyżej 8 t, zgodnie z przepisami określającymi sieć dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach, chyba że znak B-19 określa inny dopuszczalny nacisk osi pojazdu.

Podstawa prawna:

art 64e ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz § 65 ust. 1 pkt 1 i ust 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów (Dz. U. nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-07 7 (78%) 2 (22%) 9
2020-05 5 (100%) 0 (0%) 5
2020-04 6 (100%) 0 (0%) 6
2020-03 21 (81%) 5 (19%) 26
Łącznie 39 (85%) 7 (15%) 46

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Dodatkowe pytania uzupełniające - cz. 5.

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Znaki kierunku i miejscowości
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.