Co powinieneś widzieć we właściwie ustawionym lusterku zewnętrznym kierując autobusem?

Odpowiedź:

  • A Tylko obszar przestrzeni obok pojazdu.
  • B Tylko obszar przestrzeni za pojazdem.
  • C Fragment boku pojazdu i odpowiedni do strony pojazdu obszar przestrzeni za nim.

Uzasadnienie:

We właściwie ustawionym lusterku zewnętrznym kierując autobusem powinieneś widzieć fragment boku pojazdu i odpowiedni do strony pojazdu obszar przestrzeni za nim.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MT, B i GM z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Załącznik nr 1, pkt IV.

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 12 (63%) 7 (37%) 19
2020-07 48 (84%) 9 (16%) 57
2020-06 74 (91%) 7 (9%) 81
2020-05 19 (100%) 0 (0%) 19
2020-04 15 (100%) 0 (0%) 15
2020-03 107 (100%) 0 (0%) 107
2020-02 2 (100%) 0 (0%) 2
Łącznie 277 (92%) 23 (8%) 300

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Technika kierowania pojazdem

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Ruszanie i technika pokonywania zakrętów
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.