Jak długi okres odpoczynku musi wykorzystać kierowca jako rekompensatę za skrócony tygodniowy okres odpoczynku, który trwał 24 godziny?

Odpowiedź:

  • A 15 godzin.
  • B 21 godzin.
  • C 25 godzin.

Uzasadnienie:

Kierowca musi wykorzystać 21 godzin odpoczynku jako rekompensatę za skrócony tygodniowy okres odpoczynku, który trwał 24 godziny.

Podstawa prawna:

art. 8 ust. 6 tiret drugie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 13 (62%) 8 (38%) 21
2020-07 45 (94%) 3 (6%) 48
2020-06 59 (94%) 4 (6%) 63
2020-05 17 (100%) 0 (0%) 17
2020-04 15 (94%) 1 (6%) 16
2020-03 76 (95%) 4 (5%) 80
Łącznie 225 (92%) 20 (8%) 245

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.