W jaki sposób wykorzystuje się odpoczynek z tytułu rekompensaty za skrócony tygodniowy okres odpoczynku?

Plik: 6124 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A Łącznie z innym okresem odpoczynku trwającym co najmniej 9 godzin.
  • B Łącznie z innym okresem odpoczynku trwającym co najmniej 24 godziny.
  • C Nie jest to określone w aktach prawnych dotyczących przewozu drogowego osób.

Uzasadnienie:

Odpoczynek z tytułu rekompensaty za skrócony tygodniowy okres odpoczynku wykorzystuje się łącznie z innym okresem odpoczynku trwającym co najmniej 9 godzin.

Podstawa prawna:

Art. 8 ust. 7 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (D.Urz.UE z 2006 r. Nr L 102/1)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 7 (37%) 12 (63%) 19
2020-07 21 (38%) 35 (63%) 56
2020-06 52 (96%) 2 (4%) 54
2020-05 8 (57%) 6 (43%) 14
2020-04 6 (67%) 3 (33%) 9
2020-03 56 (73%) 21 (27%) 77
Łącznie 150 (66%) 79 (34%) 229

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.