Do ilu godzin maksymalnie możesz przedłużyć dzienny czas prowadzenia pojazdu wykonując przewóz drogowy?

Plik: 6113 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A Do 10 godzin.
  • B Do 11 godzin.
  • C Do 12 godzin.

Uzasadnienie:

Dzienny czas prowadzenia pojazdu wykonując przewóz drogowy możesz przedłużyć maksymalnie do 10 godzin.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (D.Urz.UE z 2006 r. Nr L 102/1)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 10 (50%) 10 (50%) 20
2020-07 25 (61%) 16 (39%) 41
2020-06 55 (86%) 9 (14%) 64
2020-05 8 (73%) 3 (27%) 11
2020-04 3 (33%) 6 (67%) 9
2020-03 89 (91%) 9 (9%) 98
Łącznie 190 (78%) 53 (22%) 243

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.