Ile godzin minimalnie powinien wynosić nieprzerwany dzienny odpoczynek kierowcy załogi kilkuosobowej?

Plik: 6112 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A 8 godzin w każdym 24 godzinnym okresie od poprzedniego odpoczynku.
  • B 7 godzin w każdym 30 godzinnym okresie od poprzedniego odpoczynku.
  • C 9 godzin w każdym 30 godzinnym okresie od poprzedniego odpoczynku.

Uzasadnienie:

Nieprzerwany dzienny odpoczynek kierowcy załogi kilkuosobowej powinien wynosić minimalnie 9 godzin w każdym 30 godzinnym okresie od poprzedniego odpoczynku.

Podstawa prawna:

Art. 8 ust. 5 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (D.Urz.UE z 2006 r. Nr L 102/1)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 7 (100%) 0 (0%) 7
2020-07 37 (77%) 11 (23%) 48
2020-06 46 (81%) 11 (19%) 57
2020-05 16 (89%) 2 (11%) 18
2020-04 10 (77%) 3 (23%) 13
2020-03 110 (85%) 19 (15%) 129
Łącznie 226 (83%) 46 (17%) 272

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.