Czy godziny, odbierane jako rekompensata za skrócony odpoczynek tygodniowy, mogą być dzielone?

Plik: 5818 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A Tak, na dwie równe części.
  • B Tak, zależy to od decyzji kierowcy.
  • C Nie.

Uzasadnienie:

Godziny, odbierane jako rekompensata za skrócony odpoczynek tygodniowy nie mogą być dzielone.

Podstawa prawna:

Art. 8 ust. 7 i 9 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (D.Urz.UE z 2006 r. Nr L 102/1)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 13 (72%) 5 (28%) 18
2020-07 27 (77%) 8 (23%) 35
2020-06 71 (95%) 4 (5%) 75
2020-05 14 (100%) 0 (0%) 14
2020-04 23 (100%) 0 (0%) 23
2020-03 117 (90%) 13 (10%) 130
Łącznie 265 (90%) 30 (10%) 295

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.