Ile godzin minimalnie wynosi regularny okres dziennego odpoczynku kierowcy autobusu?

Plik: 5817 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A 9 kolejnych godzin.
  • B 11 kolejnych godzin.
  • C 13 godzin.

Uzasadnienie:

Regularny okres dziennego odpoczynku kierowcy autobusu wynosi minimalnie 11 kolejnych godzin.

Podstawa prawna:

Art. 4 lit. g Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (D.Urz.UE z 2006 r. Nr L 102/1)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 11 (42%) 15 (58%) 26
2020-07 39 (81%) 9 (19%) 48
2020-06 61 (84%) 12 (16%) 73
2020-05 7 (47%) 8 (53%) 15
2020-04 6 (55%) 5 (45%) 11
2020-03 79 (75%) 27 (25%) 106
Łącznie 203 (73%) 76 (27%) 279

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.