Jakiego okresu maksymalnie może dotyczyć kontrola drogowa czasu pracy kierowcy autobusu?

Plik: 5812 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A Dnia bieżącego oraz poprzednich 28 dni.
  • B Dnia bieżącego oraz poprzednich 14 dni.
  • C Bieżącego oraz poprzedniego tygodnia.

Uzasadnienie:

Kontrola drogowa czasu pracy kierowcy autobusu może dotyczyć maksymalnie 28 dni wstecz, plus dzień bieżący

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 7 iii Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (D.Urz.UE z 2006 r. Nr L 102/1)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 16 (89%) 2 (11%) 18
2020-07 64 (93%) 5 (7%) 69
2020-06 82 (90%) 9 (10%) 91
2020-05 16 (100%) 0 (0%) 16
2020-04 22 (100%) 0 (0%) 22
2020-03 162 (97%) 5 (3%) 167
Łącznie 362 (95%) 21 (5%) 383

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.