Który z wymienionych harmonogramów jazdy jest dopuszczalny?

Plik: 5811 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A 2 godziny jazdy, 10 minut przerwy; 2,5 godziny jazdy, 35 minut przerwy.
  • B 2 godziny jazdy, 15 minut przerwy; 2,5 godziny jazdy, 15 minut przerwy.
  • C 2 godziny jazdy, 15 minut przerwy; 2,5 godziny jazdy, 30 minut przerwy.

Uzasadnienie:

Dopuszczalny harmonogram pracy kierowcy w tym przypadku to: 2 godziny jazdy, 15 minut przerwy; 2,5 godziny jazdy, 30 minut przerwy.

Podstawa prawna:

Art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (D.Urz.UE z 2006 r. Nr L 102/1)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 11 (55%) 9 (45%) 20
2020-07 59 (89%) 7 (11%) 66
2020-06 83 (94%) 5 (6%) 88
2020-05 17 (100%) 0 (0%) 17
2020-04 13 (100%) 0 (0%) 13
2020-03 137 (95%) 7 (5%) 144
Łącznie 320 (92%) 28 (8%) 348

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.