Kto wydaje zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego?

Plik: 5767 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A Zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany.
  • B Pracodawca.
  • C Właściwa komenda Policji.

Uzasadnienie:

Gdy kierujesz pojazdem nienormatywnym masz obowiązek posiadać przy sobie zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii.

Podstawa prawna:

Art. 64a ust. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 257 (97%) 9 (3%) 266
2020-07 2342 (100%) 3 (0%) 2345
2020-06 3374 (99%) 18 (1%) 3392
2020-05 582 (100%) 1 (0%) 583
2020-04 330 (100%) 1 (0%) 331
2020-03 2644 (100%) 12 (0%) 2656
2020-02 12 (100%) 0 (0%) 12
Łącznie 9541 (100%) 44 (0%) 9585

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Dokumenty dotyczące pojazdu i transportowe, wymagane w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy i osób

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Wymagne dokumenty
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.