Czy wolno Ci przewozić osoby w przyczepie ciągniętej przez samochód ciężarowy?

Odpowiedź:

  • A Tak, zawsze gdy przyczepą nie przewozi się ładunku.
  • B Tak, jeśli są to osoby wykonujące czynności ładunkowe.
  • C Nie, jest to zabronione, chyba że osoby są przewożone pojazdami niektórych slużb, np. Policji.

Uzasadnienie:

Zabronione jest przewożenie samochodem ciężarowym osób w przyczepie, wyjątkiem są pojazdy niektórych służb, np. Policji.

Podstawa prawna:

Art. 63 ust. 4 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 103 (97%) 3 (3%) 106
2020-07 857 (98%) 21 (2%) 878
2020-06 1105 (99%) 12 (1%) 1117
2020-05 214 (100%) 1 (0%) 215
2020-04 105 (99%) 1 (1%) 106
2020-03 935 (97%) 33 (3%) 968
2020-02 1 (100%) 0 (0%) 1
Łącznie 3320 (98%) 71 (2%) 3391

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy (cz. 2)

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Czynniki bezpieczeństwa dotyczące przewożonych osób
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.