Który sposób oznakowania ładunku wystającego ponad 0,5 m poza tylną płaszczyznę obrysu samochodu ciężarowego jest właściwy?

Plik: 5760 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A Chorągiewka barwy białej o wymiarach 33 cm x 34 cm.
  • B Bryła geometryczna z pasami białymi i czerwonymi o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1000 cm2.
  • C Światło stałe o barwie pomarańczowej.

Uzasadnienie:

Tarcza z pasami białymi i czerwonymi o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1000 cm2. to sposób oznakowania ładunku wystającego ponad 0,5 m poza tylną płaszczyznę obrysu samochodu ciężarowego.

Podstawa prawna:

Norma Unii Europejskiej przyjęta w 2004 r. PN-EN 12195. Art. 61 ust. 8 i 9 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 114 (88%) 15 (12%) 129
2020-07 781 (99%) 7 (1%) 788
2020-06 832 (97%) 25 (3%) 857
2020-05 195 (99%) 2 (1%) 197
2020-04 77 (99%) 1 (1%) 78
2020-03 690 (98%) 11 (2%) 701
2020-02 1 (100%) 0 (0%) 1
Łącznie 2690 (98%) 61 (2%) 2751

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy (cz. 1)

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Czynniki bezpieczeństwa dotyczące ładunku
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.