Czy przy transporcie ciężkich maszyn roboczych lub sprzętu budowlanego masz obowiązek używać odciągów stalowych i klinów?

Plik: 5759 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A Tak.
  • B Nie, jeśli pojazdy transportowane są pozostawione z zaciągniętym hamulcem postojowym.
  • C Nie, na krótkie odległości można taki ładunek przewozić bez mocowania.

Uzasadnienie:

Tak, w celu właściwego zabezpieczenia takiego ładunku masz obowiązek używać odciągów stalowych i klinów.

Podstawa prawna:

Norma Unii Europejskiej przyjęta w 2004 r. PN-EN 12195. Art. 61 ust. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) Dyrektywa 96/53/WE. Program szkolenia

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 127 (95%) 7 (5%) 134
2020-07 876 (99%) 8 (1%) 884
2020-06 875 (100%) 2 (0%) 877
2020-05 202 (100%) 1 (0%) 203
2020-04 80 (100%) 0 (0%) 80
2020-03 705 (100%) 3 (0%) 708
2020-02 3 (100%) 0 (0%) 3
Łącznie 2868 (99%) 21 (1%) 2889

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy (cz. 1)

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Czynniki bezpieczeństwa dotyczące ładunku
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.