Który czynnik ma największy wpływ na przyczepność opony samochodu ciężarowego do podłoża?

Odpowiedź:

  • A Wielkość opony.
  • B Moc silnika pojazdu.
  • C Rodzaj i stan nawierzchni jezdni.

Uzasadnienie:

Rodzaj i stan nawierzchni jezdni ma największy wpływ na przyczepność opony samochodu ciężarowego do podłoża. Wielkość opony nie będzie mocniej oddziaływać na przyczepność gdy nawierzchnia jest np. zawilgocona bądź oblodzona.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MT, B i GM z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Załącznik nr 1, pkt III.

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 122 (93%) 9 (7%) 131
2020-07 694 (100%) 2 (0%) 696
2020-06 701 (99%) 8 (1%) 709
2020-05 165 (99%) 1 (1%) 166
2020-04 60 (98%) 1 (2%) 61
2020-03 569 (99%) 6 (1%) 575
2020-02 3 (100%) 0 (0%) 3
Łącznie 2314 (99%) 27 (1%) 2341

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Odstępy i hamowanie pojazdu

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Odstępy i hamowanie pojazdu
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.