Jak, w przybliżeniu, wzrasta długość drogi hamowania samochodu ciężarowego przy dwukrotnym zwiększeniu prędkości?

Plik: 5731 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A Dwukrotnie.
  • B Trzykrotnie.
  • C Czterokrotnie.

Uzasadnienie:

Przyjmuje się, że dwukrotne zwiększenie prędkości samochodu ciężarowego zwiększa czterokrotnie długość drogi hamowania.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Program szkolenia

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 105 (91%) 10 (9%) 115
2020-07 754 (95%) 38 (5%) 792
2020-06 955 (96%) 43 (4%) 998
2020-05 179 (94%) 12 (6%) 191
2020-04 86 (97%) 3 (3%) 89
2020-03 812 (93%) 60 (7%) 872
2020-02 7 (100%) 0 (0%) 7
Łącznie 2898 (95%) 166 (5%) 3064

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Odstępy i hamowanie pojazdu

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Odstępy i hamowanie pojazdu
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.