Jaki jest minimalny regularny okres dziennego odpoczynku kierowcy wykonującego przewóz drogowy?

Plik: 5718 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A 9 kolejnych godzin.
  • B 11 kolejnych godzin.
  • C 13 godzin.

Uzasadnienie:

Minimalny regularny okres dziennego odpoczynku kierowcy wykonującego przewóz drogowy wynosi 11 kolejnych godzin.

Podstawa prawna:

Art. 4 lit. g Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (D.Urz.UE z 2006 r. Nr L 102/1)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 47 (47%) 53 (53%) 100
2020-07 435 (66%) 226 (34%) 661
2020-06 372 (57%) 282 (43%) 654
2020-05 90 (58%) 66 (42%) 156
2020-04 34 (53%) 30 (47%) 64
2020-03 358 (61%) 229 (39%) 587
2020-02 1 (100%) 0 (0%) 1
Łącznie 1337 (60%) 886 (40%) 2223

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.