Jaki jest maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu kierowcy wykonującego przewóz drogowy?

Plik: 5717 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A 24 godziny.
  • B 45 godzin.
  • C 56 godzin.

Uzasadnienie:

Maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu kierowcy wykonującego przewóz drogowy wynosi 56 godzin.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (D.Urz.UE z 2006 r. Nr L 102/1)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 82 (74%) 29 (26%) 111
2020-07 521 (78%) 146 (22%) 667
2020-06 587 (80%) 148 (20%) 735
2020-05 124 (78%) 36 (23%) 160
2020-04 56 (82%) 12 (18%) 68
2020-03 546 (80%) 135 (20%) 681
2020-02 5 (100%) 0 (0%) 5
Łącznie 1921 (79%) 506 (21%) 2427

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.