Jaki jest maksymalny, nieprzedłużony dzienny czas prowadzenia pojazdu kierowcy wykonującego przewóz drogowy?

Odpowiedź:

  • A 8 godzin.
  • B 9 godzin.
  • C 11 godzin.

Uzasadnienie:

Maksymalny, nieprzedłużony dzienny czas prowadzenia pojazdu kierowcy wykonującego przewóz drogowy wynosi 9 godzin.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (D.Urz.UE z 2006 r. Nr L 102/1)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 83 (66%) 43 (34%) 126
2020-07 613 (85%) 106 (15%) 719
2020-06 588 (83%) 117 (17%) 705
2020-05 146 (79%) 38 (21%) 184
2020-04 66 (88%) 9 (12%) 75
2020-03 606 (81%) 141 (19%) 747
2020-02 18 (100%) 0 (0%) 18
Łącznie 2120 (82%) 454 (18%) 2574

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.