Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku. 

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. 

Wykaz dróg krajowych obejmujący odcinki dróg krajowych po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 100 kN.

Oznacza wjazd do miejscowości.

Oznacza wyjazd z miejscowości.

Strona 1 z 1