Plik: 10309 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ładunek w transporcie oznacza wszystkie towary umieszczane w części pojazdu, która przeznaczona jest do przewozu ładunku, i które nie są na stałe zamocowane do pojazdu. Ładunek to także przedmioty umieszczone w nośnikach ładunku takich jak skrzynie, nadwozia wymienne lub w kontenerach umieszczonych na pojazdach.

Towar lub ładunek posiada określone cechy fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne lub biologiczne. 

Plik: 10369 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.

Plik: 10398 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ładunek przewożony na pojeździe powinien być umieszczony w taki sposób, aby:a) nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;b) nie naruszał stateczności pojazdu;c) nie utrudniał kierowania pojazdem;d) nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.

Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni.

Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.

Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

Plik: 10336 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę.

Plik: 10251 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.

Plik: 10461 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ładunek w transporcie oznacza wszystkie towary umieszczane w części pojazdu, która przeznaczona jest do przewozu ładunku, i które nie są na stałe zamocowane do pojazdu. Ładunek to także przedmioty umieszczone w nośnikach ładunku takich jak skrzynie, nadwozia wymienne lub w kontenerach umieszczonych na pojazdach.

Towar lub ładunek posiada określone cechy fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne lub biologiczne. 

Plik: 10361 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby nie naruszał stateczności pojazdu.

Plik: 10228 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę.

Plik: 10399 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pojazdy skrzyniowe to najliczniejsza grupa samochodów ciężarowych. Mogą one przewozić ładunki przestrzenne, a po przystosowaniu także ludzi.

Pojazdy do przewozu ładunków sypkich, często posiadające urządzenie umożliwiające samowyładowanie.

Pojazdy z nadwoziem przystosowanym do przewozu ściśle określonego ładunku.

Plik: 10400 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ciągnik  siodłowy to pojazd samochodowy transportowy przeznaczony wyłącznie lub głównie do ciągnięcia innych pojazdów drogowych, które nie posiadają napędu własnego (głównie naczep).

Siodło jest elementem pozwalającym na połączenie naczepy z ciągnikiem siodłowym. Połączenie nie jest sztywne, ale pozwala na skręcanie naczepy względem ciągnika. Siodło znajduje się nad tylną, napędzaną osią/osiami ciągnika. Takie zespoły pojazdów mimo znacznej długości pozwalają zachować relatywnie niewielki promień skrętu.

Ciągniki siodłowe są popularne w transporcie z powodu ich licznych zalet w stosunku do zwykłych samochodów ciężarowych. Mogą przewozić większe obciążenia, ponieważ rozkłada się ono na więcej osi. Przy manewrowaniu są sprawniejsze niż samochody ciężarowe z przyczepą o tej samej długości. Są bardzo uniwersalne, gdyż do jednego ciągnika można przyłączać różnego rodzaju naczepy, przeznaczone do przewozu zupełnie różnych ładunków. 

Plik: 10282 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ładunek w transporcie oznacza wszystkie towary umieszczane w części pojazdu, która przeznaczona jest do przewozu ładunku, i które nie są na stałe zamocowane do pojazdu. Ładunek to także przedmioty umieszczone w nośnikach ładunku takich jak skrzynie, nadwozia wymienne lub w kontenerach umieszczonych na pojazdach.

Towar lub ładunek posiada określone cechy fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne lub biologiczne. 

Plik: 10229 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby nie naruszał stateczności pojazdu.