Plik: 11414 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Linia pojedyncza przerywana w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu.

Linia pojedyncza ciągła oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Linia jednostronnie przekraczalna oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.

Linia podwójna ciągła rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Linia ostrzegawcza w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.

Plik: 11213 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zmiana pasa ruchu jest to zmiana położenia pojazdu wobec krawędzi lub osi jezdni, ale przy pozostaniu na tej samej jezdni. Kierujący pojazdem może zmienić zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Plik: 11214 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

Plik: 11215 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

Plik: 11216 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Plik: 11217 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Do zmiany pasa ruchu kierującego pojazdem mogą zmusić warunki drogowe lub sama geometria jezdni. O poruszaniu się na pasie zanikającym informują znaki poziome oraz pionowe.

Strona 1 z 1