Plik: 11303 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Postój pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Plik: 11300 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Plik: 11304 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Plik: 11305 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej.

Plik: 11306 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się postoju w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.

Plik: 11307 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się postoju przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

Plik: 11308 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Plik: 11309 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się postoju na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Plik: 11310 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

Plik: 11301 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Plik: 11302 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Strona 1 z 1