Postój pojazdu

Opis slajdu

- ten slajd nie posiada opisu -

Ważne

- nie dotyczy -

Porada Instruktora

Postojem pojazdu nie będzie postój wynikający z oczekiwania na zielony sygnał, nawet wówczas, gdy będzie on trwał dłużej niż jedną minutę.

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Postój