Plik: 12564 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Prawo drogowe mówi, że “uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się”.

W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego zastosowano przepis szczegółowy określający zasadę formowania korytarzy życia.

Plik: 12563 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu.

Plik: 12563 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Aby umożliwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu powinien zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu powinni zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

Strona 1 z 1