Jak poprawnie uformować "korytarz życia"?

Plik:  - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Opis slajdu

Prawo drogowe mówi, że “uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się”.

W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego zastosowano przepis szczegółowy określający zasadę formowania korytarzy życia.

Ważne

Z korytarzy życia  oprócz pojazdów uprzywilejowanych z mogą korzystać jedynie  pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorące udział w akcji ratowniczej.

Porada Instruktora

Na przykładzie pokazane zostały 2 sytuacje, gdzie uformowany został korytarz życia, o których mówi ustawa prawo o ruchu drogowym;1) na jezdni o dwóch pasach ruchu w tym samym kierunku,2) na jezdni o więcej niż dwóch pasach ruchu w tym samym kierunku.

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Korytarz życia