Plik: 11311 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Cofanie jest to manewr podczas którego pojazd porusza się w kierunku przeciwnym do obowiązującego na danym  pasie ruchu. 

Plik: 11312 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się cofania pojazdem na moście i wiadukcie.

Plik: 11313 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się cofania pojazdem na autostradzie lub drodze ekspresowej.

Plik: 11314 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabrania się cofania pojazdem w tunelu.

Plik: 12029 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia.

Strona 1 z 1