Plik: 11181 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Sygnalizacja świetlna to jedna z form kierowania ruchem drogowym. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Plik: 11187 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

Plik: 11188 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Sygnały świetlne, nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:

Sygnał zielony to zezwolenie na wjazd za sygnalizator; Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:

ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom, ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

Sygnał żółty to zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony;

Sygnał czerwony to zakaz wjazdu za sygnalizator;

Sygnał czerwony i żółty nadawane jednocześnie to zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

Plik: 11189 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).

Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

Plik: 11190 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 „Zakaz zawracania”.

Skręcanie lub zawracanie, o których mowa powyżej, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

Plik: 11191 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator.

Plik: 11192 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Sygnalizatory wyłączone lub nadające sygnał żółty migający.

Migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.

Pierwszeństwo przejazdu nie jest ustalane przez sygnały świetlne. Zaczynają obowiązywać znaki ustalające pierwszeństwo na skrzyżowaniach lub skrzyżowania przy braku takich znaków stają się równorzędne

Plik: 11193 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Plik: 11182 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania (P-14), a w razie jej braku - przed sygnalizatorem.

Jeżeli sygnalizator jest umieszczony nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.

Plik: 11183 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony.

Plik: 11184 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom.

Plik: 11185 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

Strona 1 z 2