Wjazd za sygnalizator

Opis slajdu

- ten slajd nie posiada opisu -

Ważne

- nie dotyczy -

Porada Instruktora

W tej sytuacji kierujący czerwonym pojazdem mimo, że ma sygnał zielony nie wjeżdża na skrzyżowanie do momentu, aż ma miejsce, aby je opuścić. Podobnie zachowuje się kierujący pojazdem ciężarowym. Przestrzeganie tej zasady zmniejsza zatory na skrzyżowaniach. 

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Sygnały świetlne