Plik: 11404 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zezwolenie na wejście na jezdnię.

Plik: 11405 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.

Plik: 11406 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi.

Plik: 11407 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu.

Plik: 11408 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zezwolenie na wejście na jezdnię.

Strona 1 z 1