Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię

Plik:  - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Opis slajdu

- ten slajd nie posiada opisu -

Ważne

- nie dotyczy -

Porada Instruktora

W pierwszej kolejności należy stosować się do sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem. W przedstawionej sytuacji należy się zatrzymać i nie wolno kontynuować jazdy. 

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Skrzyżowania z kierującym ruchem