Plik: 11139 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Szczególna ostrożność to ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Plik: 11141 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Plik: 11142 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w wyraźnie określonych sytuacjach wymagają odpowiednie przepisy. 

Plik: 11143 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Plik: 11144 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Plik: 11145 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem może zmienić zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Plik: 11146 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność. Należy sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia.

Należy upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

Plik: 11147 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu.

Plik: 11148 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

Plik: 11140 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

Plik: 11244 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku.

Plik: 11329 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

Strona 1 z 2