Zachowanie szczególnej ostrożności

Opis slajdu

- ten slajd nie posiada opisu -

Ważne

- nie dotyczy -

Porada Instruktora

Pamiętaj ostrożność zwykłą musisz w ruchu drogowym zachować zawsze. Natomiast szczególna ostrożność jest wymagana w konkretnych, określonych w przepisach sytuacjach. Wtedy oprócz tej zwykłej ostrożności musisz  się przygotować na najgorszy rozwój sytuacji, aby nie dać się zaskoczyć.

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Zasada zachowania szczególna ostrożności