Plik: 10291 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierujący pojazdem to uprawnienie do kierowania danym pojazdem – prawo jazdy.

Plik: 10386 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierujący pojazdem to uprawnienie do kierowania danym pojazdem – prawo jazdy.

Plik: 10386 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierujący pojazdem to uprawnienie do kierowania danym pojazdem – prawo jazdy.

Plik: 10386 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierujący pojazdem to uprawnienie do kierowania danym pojazdem – prawo jazdy.

Plik: 10457 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Plik: 10277 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Plik: 10405 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe

Plik: 10290 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Plik: 10440 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez starostę na wniosek, na podstawie krajowego prawa jazdy. Ważność prawa jazdy międzynarodowego to maksymalnie 3 lata, nie może być jednak ważne dłużej niż prawo jazdy krajowe, które było podstawą wydania prawa jazdy międzynarodowego.

Plik: 10440 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez starostę na wniosek, na podstawie krajowego prawa jazdy. Ważność prawa jazdy międzynarodowego to maksymalnie 3 lata, nie może być jednak ważne dłużej niż prawo jazdy krajowe, które było podstawą wydania prawa jazdy międzynarodowego.

Plik: 10440 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez starostę na wniosek, na podstawie krajowego prawa jazdy. Ważność prawa jazdy międzynarodowego to maksymalnie 3 lata, nie może być jednak ważne dłużej niż prawo jazdy krajowe, które było podstawą wydania prawa jazdy międzynarodowego.

Plik: 10440 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez starostę na wniosek, na podstawie krajowego prawa jazdy. Ważność prawa jazdy międzynarodowego to maksymalnie 3 lata, nie może być jednak ważne dłużej niż prawo jazdy krajowe, które było podstawą wydania prawa jazdy międzynarodowego.

Strona 1 z 2