Prawo jazdy

Plik:  - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Opis slajdu

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierujący pojazdem to uprawnienie do kierowania danym pojazdem – prawo jazdy.

Ważne

Nieważny dokument prawa jazdy uniemożliwia Ci kierowanie pojazdem.

Porada Instruktora

- nie dotyczy -

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Wymagne dokumenty