szkolenie w OSK

Jak wygląda szkolenie w nauce jazdy?

Z czego składa się kurs nauki jazdy.

Kurs nauki jazdy to:

  • zajęcia teoretyczne minimum 30 godzin (w tym szkolenie z pierwszej pomocy),
  • egzamin wewnętrzny z teorii zawierający aktualne pytania egzaminacyjne na prawo jazdy,
  • praktyka, czyli minimum 30 godzin zajęć praktycznych,
  • egzamin wewnętrzny z praktyki – na takich samych zasadach jak egzamin państwowy.

Pamiętaj, że egzaminy wewnętrzne nie podlegają dodatkowej opłacie i są integralną częścią kursu nauki jazdy. Jak wygląda egzamin wewnętrzny z teorii możesz łatwo sprawdzić rozwiązując test na prawo jazdy na zdamyto.
Jako kursant musisz wiedzieć to co czeka Cię na egzaminie w WORD, ale również umieć odnaleźć się w ruchu drogowym. Nauczenie się automatycznego wykonywania jedynie zadań egzaminacyjnych to prosta droga do porażki egzaminacyjnej. Nie chodzi tylko o to, aby ten egzamin jakoś zdać, ponieważ po zdanym egzaminie musisz być świadomym uczestnikiem ruchu drogowego.

Najlepiej, jeśli ośrodek szkolenia kierowców posiada takie same pojazdy szkoleniowe, jakie eksploatowane są przez ośrodek ruchu drogowego. Szkolenie z wykorzystaniem innego samochodu może być delikatnie mówiąc kłopotliwe i powodować dodatkowy stres na egzaminie praktycznym.
Coraz większa część szkół oferuje możliwość zdawania egzaminu państwowego na własnym pojeździe. W takiej sytuacji nie musisz się martwić tym, że szkolisz się innym pojazdem niż ten, którym uczysz się jeździć.

Szkolenie w nauce jazdy to nie tylko nauczenie się wykonywania zadań egzaminacyjnych. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu, “zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych”.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy.

Egzaminator podczas części praktycznej egzaminu państwowego zwraca szczególną uwagę na:

  • sposób wykonywania manewrów na drodze (nie wszystkie manewry na drodze są zadaniami egzaminacyjnymi),
  • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
  • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
  • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
  • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Na początku egzaminu praktycznego kursant sprawdza stan techniczny podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Egzaminowany ma przynajmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe i jak działają wybrane światła. Instruktor powinien więc powiedzieć Ci więcej niż niezbędne, wyszczególnione w przepisach elementy. Nie powinien zbywać Twoich pytań stwierdzeniem, że “tego na egzaminie nie ma”. Jeśli chcesz porozmawiać z naszym instruktorem osobiście zapraszamy do przyłączenia się do naszej grupy na facebooku.

Jak wygląda szkolenie w nauce jazdy?