prawo jazdy kat B

Nowe uprawnienia dla kategorii B?

Dziś tylko do 3,5 tony, natomiast od maja 2021 do 4,25 tony? Na razie to tylko projekt zmian nad którym trwają pracę w Ministerstwie Infrastruktury, ale ich przyszłość nie jest pewna. Co czeka kierowców, jeśli nowe uprawnienia dla kategorii B wejdą w życie?


Kiedy są planowane nowe uprawnienia dla kategorii B?

Pojawił się projekt rozszerzenia uprawnień dla kierowców, a planowane regulacje miałaby wejść w życie 21 maja 2021 roku. Czy zmiany zaczną obowiązywać i to już faktycznie w nadchodzącym roku?
Projekt zmian trafił do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Rozporządzenie zaczęłoby działać już od maja 2021 roku, jeśli znajdzie tam swoich zwolenników. Dodatkowym warunkiem miałoby być posiadanie prawa jazdy kategorii „B”, a także posiadanie go przyjemniej od dwóch lat. 

O planowanych zmianach zawsze z wyprzedzeniem staramy się informować na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy do obserwowania naszego fanpaga.

Czego dotyczą nowe uprawnienia dla kategorii B?

Rozszerzenie uprawnień dla kierowców ma dotyczyć zwiększenia limitu wagowego dla pojazdów, którymi poruszają się kierowcy posiadający kategorię „B”. Obecnie kierowca z taką kategorią może poruszać się pojazdem ważącym do 3,5 tony. Po zmianach kierowca mógłby prowadzić pojazd, który waży 4,25 tony.

Po zmianach, kierowcy będą mogli jeździć: „Pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym.”

Czym obecnie można jeździć posiadając kategorię B?

Posiadając prawo jazdy kategorii B możesz kierować wieloma pojazdami. Na czele stoją oczywiście samochody osobowe, ale kategoria B daje także uprawnienia do kierowania samochodem z przyczepą, motocyklem, czterokołowcem czy nawet ciągnikiem.
Więcej szczegółowych informacji dotyczących uprawnień dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B na Zdamyto tutaj.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do dyskusji z naszym instruktorem lub innymi kursantami w grupie fb.