Ciężarówka

Ile kosztuje prawo jazdy kat. C?

Planujesz zdobyć prawo jazdy kategorii C? Chcesz uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony? W związku z tym zadajesz sobie pytanie: ile kosztuje prawo jazdy C?

Ile kosztuje prawo jazdy C?

Jaki jest koszt krok po kroku, aby uzyskać prawo jazdy kat. C?

Kto może zdobyć prawo jazdy kat C? Przede wszystkim wymagany jest wiek 21 lat (18 lat dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej). Należy także posiadać kategorię B prawa jazdy.

Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku natomiast egzamin można zdawać miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.

Jakie pojazdy możesz prowadzić z tą kategorią?

  • pojazd samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespół pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • motorower,
  • czterokołowcem lekkim,
  • ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz zespół złożony z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

Na poniższej tabeli przedstawiono aktualne ceny usług składające się na całość kosztów niezbędnych, aby zdobyć uprawnienia kategorii C.

badanie lekarskie200 zł
badanie psychologiczne150 zł
zdjęcia od fotografa30 zł
kurs (cena uśredniona) 3500 zł
koszt egzaminu teoretycznego30 zł
koszt egzaminu praktycznego200 zł
wydanie dokumentu prawa jazdy100,50 zł
tabela podsumowująca koszty prawa jazdy kat C

Więc ile kosztuje prawo jazdy C? Podsumowując wszystkie koszty otrzymujemy kwotę: 4210,50 zł.

Szkolenie obejmuje 20 godzin teorii i 30 godzin jazd. Godne uwagi jest to, że zajęcia teoretyczne można odbyć w formie e-learningu. Przepisy pozwalają na przygotowanie się do egzaminu z torii samodzielnie w domu. W związku z tym jest możliwość zapisania się na szkolenie praktyczne już po zdaniu testów w WORD. Dobrym narzędziem do opanowania wiedzy teoretycznej jest ekurs ZdamyTo.

Bez wątpienia należy przyjąć, że jest to kwota szacunkowa, uśredniona ze względu na różne koszty samego kursu. W zależności od oferty ośrodka szkolenia jak i regionu ceny wahają się od 2500 zł do nawet 4000 zł. Niewątpliwie mniej zapłaci kursant, który upora się z teorią samodzielnie w domu. Z pewnością ze zwiększeniem budżetu muszą się liczyć osoby, które nie zdadzą egzaminu za pierwszym razem.

ciężarówka

Kto musi wykonać badanie psychologiczne i ile kosztuje takie badanie?

Kandydaci na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów oraz osoby ubiegające się o prawo jazdy kat. C, C+E, D. , podobnie do osób pracujących w transporcie drogowym i kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne muszą regularnie przechodzić badania psychotechniczne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia koszt badania psychologicznego realizowanego w ramach psychologii transportu wynosi 150 zł (dotyczy: kierowców zawodowych, osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C, C+E, D, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne, instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy oraz wszyscy ci, którzy mają skierowanie od Starosty).

Zatrudnienie i zarobki w transporcie drogowym.

Ile kosztuje prawo jazdy C?

Czy wyżej przedstawione koszty pozyskania prawa jazdy kat C są dobrą inwestycją? Z pewnością jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem ścieżki kariery w transporcie drogowym jako kierowca zawodowy. Wnioskując z danych GUS wydaje się, że zawód kierowcy jest w obecnych czasach dobrze płatny. Jeszcze bardziej sowicie wynagradzani są kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe lub przewożący ładunki niebezpieczne (ADR).

Na zakończenie przyjrzyjmy się tabeli z szacunkowymi, przeciętnymi zarobkami kierowców.

Kierowca – (bez uprawnień kat C)4500
Kierowca z kategorią C5500
Kierowca z kategorią C+E6500
Kierowca ADR 8000
Kierowca z kategorią C+E (transport międzynarodowy)8800
szacunkowe zarobki netto w PL

Dla wyjaśnienia należy dodać, że pracując w firmach transportowych np. niemieckich doświadczeni kierowcy mogą liczyć nawet na zarobki w wysokości ok. 5000 Euro.

Jeżeli jesteś w trakcie robienia kursu na którąś z „cięższych” kategorii podziel się swoimi doświadczeniami z innymi kursantami na grupie FB.