Jazda na suwak

W maju 2020 roku poszerzono państwową bazę pytań egzaminacyjnych o nowe pytania dotyczące tzw „Jazdy na suwak” i „Korytarza życia”, dlatego przybliżymy Wam ten temat i opiszemy przykładowe pytania.

Zasadę jazdy na suwak określa Art. 22. ust. 4a i 4b ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Do czego potrzebny jest suwak na jezdni?

Zasada jazdy “na suwak” została wprowadzona po to, aby uniknąć prób zmiany pasa ruchu jednocześnie przez kilku kierowców w kilku miejscach, co w konse-kwencji może sprzyjać powstawaniu korków.

Kiedy należy jeździć “na suwak”?

Aby zaistniały warunki jazdy na suwak muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

  1. Jazda musi odbywać się w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości.
  2. Na jednym z pasów nie istnieje możliwość jazdy z powodu wystąpienia prze-szkody lub zanikania pasa ruchu.

W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości, w przypadku gdy nie ist-nieje możliwość kontynuowania jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, masz obowiązek umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów znajdującym się na ta-kim ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, na którym istnieje możliwość kontynuowania jazdy.

Zauważ, że przywilej ułatwiający zmianę pasa ruchu nadawany jest kieru-jącemu dopiero w chwili, gdy znajduje się on w punkcie, w którym nie ma już możliwości dalszej jazdy pasem ruchu, na którym on się znajduje, a jazda musi odbywać się w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości.

Jazda “na suwak” na drodze o więcej niż dwóch pasach ruchu w tym samym kierunku.

Jeżeli w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości poruszasz się na jezdni pomiędzy dwoma pasami ruchu, którymi nie istnieje możliwość kontynuowa-nia jazdy z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, wówczas w miejscu wystąpienia przeszkody lub w miejscu zanikania pasów ruchu musisz umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi po-jazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub zespołowi pojaz-dów z lewej strony

.Zauważ, że przywilej ułatwiający zmianę pasa ruchu nadawany jest kieru-jącym dopiero w chwili, gdy znajduje się on w punkcie, w którym nie ma już możliwości dalszej jazdy pasem ruchu, na którym on się znajduje, a jazda musi odbywać się w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości.