Znaki zakazu z opisem

Znaki zakazu (typ B)

Jak dobrze znasz znaki zakazu ? Główną funkcją znaków drogowych tej kategorii, jak sama nazwa wskazuje, jest ograniczanie lub zabranianie wykonywania poszczególnych manewrów bądź poruszania się z daną prędkością przez pojazdy na oznaczonym odcinku drogi lub określonym obszarze.

Nieprzestrzeganie zakazów narzucanych przez znaki drogowe typu B może grozić pouczeniem ze strony funkcjonariuszy policji, wystawieniem mandatu, a nawet utratą prawa jazdy! Warto zatem zrozumieć znaczenie poszczególnych znaków zakazu, chcąc uniknąć tak poważnych konsekwencji, na co szczególnie narażeni są młodzi kierowcy, którzy dopiero z czasem nabywają wyczucia i ogłady w poruszaniu się w ruchu drogowym. Poza tym nie tylko przyszli kierujący powinni dobrze poznać znaki zakazu – do karty rowerowej wiedza na ich temat jest również zalecana.

Znaki zakazu do wydrukowania

Wedle postanowień Konwencji o znakach i sygnałach drogowych sporządzonej w Wiedniu w 1968 roku w całej Europie stosuje się identyczne znaki zakazu. Znaki typu B na przestrzeni wszystkich państw europejskich mogą różnić się pomiędzy sobą jedynie kolorem tła.

Oznaczenie każdego znaku zakazu rozpoczyna litera „B”. W sumie na polskich drogach można spotkać aż 46 podstawowych rodzajów znaków typu B. Znaki te występują w przeróżnych konfiguracjach, co spowodowane jest możliwością umieszczania niektórych symboli na jednej tarczy w sposób symultaniczny. Z tego względu ustalenie rzeczywistej ilości znaków omawianej kategorii okazuje się szalenie trudne.

Znaki typu B nakładają ograniczenia na wszystkie pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym, stąd wyróżnić można znaki zakazu dla ciężarówek, autobusów, pojazdów zaprzęgowych, rowerów, motorowerów, motocykli, wózków rowerowych, rowerów wielośladowych, wózków ręcznych, ciągników rolniczych itp.

Znaki zakazu do nauki

W ramach naszej strony internetowej odnajdziesz wszystkie znaki zakazu do druku pdf z możliwością pobrania pliku na komputer lub urządzenie mobilne. Wydrukowanie katalogu pozwoli Ci podjąć skuteczną naukę do egzaminów na prawo jazdy lub kartę rowerową – gdzie i kiedy zechcesz.

Kompendium przygotowane przez nasz zespół zawiera wszystkie znaki zakazu z opisem i nazwami . Wyposażone zostało w szczegółowe definicje oraz przykładowe pytania egzaminacyjne. Zapoznanie się z tak wyczerpującym temat znaków typu B materiałem z pewnością pomoże Ci przejść pomyślnie testy na prawo jazdy przy pierwszym podejściu i umożliwi redukcję stresu przedegzaminacyjnego.

Katalog zawierający znaki zakazu z opisem pdf tłumaczy jasno, jakie kolory i kształty przyjmują poszczególne znaki typu B, jaką funkcję pełnią, ile dokładnie można ich wyróżnić oraz gdzie najczęściej można je spotkać.

Znaki zakazu z opisem”, „ znaki zakazu z nazwami” – to frazy żarliwie wyszukiwane w sieci nie tylko przez zdających na prawo jazdy. Znaki zakazu do karty rowerowej przydadzą się z całą pewnością, ponieważ ich niezrozumienie powoduje, iż rowerzysta stanowi potencjalne zagrożenie na drodze.

FAQ

Co to są znaki zakazu?

Znaki typu B wyrażają ustalenia organizacji ruchu drogowego w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonywania poszczególnych manewrów.

Jak wyglądają znaki zakazu?

Charakterystyka znaków typu B jest niejednolita. Jaki kolor mają znaki zakazu? Zdecydowana większość znaków tej kategorii przyjmuje kształt białego koła z czerwoną obwódką. Względem wspomnianej reguły następuje jednak wiele wyjątków – tarcza znaku STOP B-20 występuje w postaci foremnego ośmiokąta, a w przypadku części znaków zakazu ich główny komponent – koło – umieszczone zostaje na prostokątnej tablicy.

Jakie są znaki zakazu?

Przy pomocy znaków zakazu można między innymi zamknąć lub ograniczyć wjazd pojazdów, zabronić skręcania i wyprzedzania, wprowadzić ruch jednokierunkowy, jak również ograniczyć bądź też zakazać zatrzymywania się oraz postoju pojazdów.

Wśród najważniejszych znaków typu B można wyróżnić znak zakazu ruchu w obu kierunkach B-1, zakazu wjazdu B-2, STOP B-20, zakazu skręcania w lewo B-21, zakazu skręcania w prawo B-22, zakazu zawracania B-23, zakazu wyprzedzania B-25, pierwszeństwa dla nadjeżdżających z przeciwka B-31, ograniczenia prędkości B-33, zakazu postoju B-35, zakazu zatrzymywania się B-36 czy zakazu ruchu pieszych B-41.

Gdzie są znaki zakazu? Jak odwołuje się znaki zakazu ustawione na drodze? Dokąd obowiązują znaki zakazu?

Znaki omawianej kategorii stawiane są na drogach publicznych dopiero po wykonaniu skrupulatnej analizy skutków, jakie mogą spowodować dla uczestników ruchu drogowego na danym odcinku jezdni.

Z uwagi na funkcje pełnione przez znaki typu B dla części z nich wprowadzono znaki uchylające narzucane przez nie ograniczenia; są to znaki B-24 dla B-23, B-27 dla B-25, B-28 dla B-26, B-30 dla B-29, B-34 dla B-33 oraz B-42 dla dowolnej liczby znaków zakazu.

Znaki od B-35 do B-38 oraz wyżej wymienione znaki zakazu obowiązują do skrzyżowania począwszy od miejsca ich umieszczenia, chyba że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią.

W przypadku, jeśli nie zachodzi potrzeba utrzymywania zakazu aż do najbliższego skrzyżowania, wówczas należy zastosować znak uchylający ograniczenie.

Ile jest znaków zakazu?

Na polskich drogach można natknąć się aż na 42 rodzaje podstawowych znaków tej kategorii. Z uwagi na fakt, że część symboli dotyczących znaków typu B może występować symultanicznie, całkowita liczba znaków zakazu jest trudna do ustalenia.

Jak wygląda znak zakazu parkowania?

Znaki zakazu postoju B-35 prezentują ukośną czerwoną linię przecinającą niebieskie tło na okrągłej tarczy z czerwoną obwódką. Zakaz postoju dotyczy dłuższego unieruchomienia pojazdu. Oznacza to, że w miejscu obowiązywania takiego ograniczenia można zatrzymać się, o ile postój nie potrwa dłużej niż minutę.

Z kolei znaki zakazu zatrzymywania się B-26 przedstawiają dwie krzyżujące się czerwone linie na niebieskim tle umieszczone na okrągłej tarczy z czerwoną obwódką. Znak ten informuje kierowcę, że jeśli nie wymagają tego ani warunki, ani przepisy, w danym miejscu nie może unieruchomić pojazdu ani na moment.

Zdarza się, iż znaki zakazu parkowania wyposażone są w pomniejszoną lub pełnometrażową wersję znaku B-26. Tego typu znaki zakazu podpisane bywają często słowami „ZAKAZ PARKOWANIA” bądź dysponują symbolem przekreślonej litery P o białej barwie na niebieskim tle.