Znaki nakazu z opisem

Znaki nakazu (typ C)

Znaki typu C mają za zadanie informować uczestników ruchu drogowego o sposobie, w jaki należy zachowywać się na jezdni, a także powiadamiać o obowiązkach, z których powinni wywiązywać się kierowcy.

Znaki nakazu dla pieszych oraz znaki nakazu dla rowerzystów oznaczają z kolei początek i koniec dróg poświęconych tym grupom. Zdarza się, że funkcją znaków omawianej kategorii jest również określanie prędkości minimalnej, z jaką powinien poruszać się pojazd na danym odcinku jezdni.

Należy pamiętać, iż większość zdających na prawo jazdy poznało już wszystkie znaki nakazu do karty rowerowej, a zatem w przypadku wielu osób wiedza związana z systemem symboli dotyczącym znaków drogowych wymaga jedynie odświeżenia.

Jak dobrze znasz znaki nakazu?

Podstawą prawną określającą funkcjonowanie znaków typu C w przestrzeni publicznej jest Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 2002 roku.

Na polskich drogach można odnaleźć 21 rodzajów znaków nakazu. Oznacza się je literą C (stąd ich druga nazwa) oraz numerami od 1 do 19. Powodem tego, iż rzeczywista liczba znaków tej kategorii odbiega od ich teoretycznej numeracji jest fakt, że poza znakami nakazu C-13 i C-16 w obiegu funkcjonują również znaki C-13a oraz C-16a.

Nierzadko znakom typu C towarzyszą tabliczki o symbolu T uściślające, której grupy uczestników ruchu drogowego dotyczy dany znak. Znaki nakazu podpisane są w celu utrzymania przejrzystej komunikacji na drodze.

Znaki nakazu z opisem pdf

Konwencja o znakach i sygnałach drogowych sporządzona w Wiedniu w 1968 roku zobligowała wszystkie kraje europejskie do ujednolicenia systemu symboli dotyczącego znaków drogowych. Pomimo to, zgodnie z postanowieniami Konwencji wiedeńskiej, kolor teł znaków drogowych może być odmienny w poszczególnych państwach Europy.

Jaki kolor mają znaki nakazu ? W Polsce tarcze znaków typu C przyjmują kształt koła i prezentują biały symbol umieszczony na tle niebieskiej barwy. Znaki nakazu uchylające postanowienia innych znaków tej kategorii dysponują dodatkowo skośnym czerwonym pasem.

Znak nakazu, który różni się od pozostałych , to znak C-17. Przedstawia on bowiem pomniejszoną postać znaku informującego o kierunku jazdy i symbol pojazdu z materiałami niebezpiecznymi, które osadzone zostały na prostokątnej tarczy z białym tłem.

Warto wiedzieć, że są pewne miejsca, gdzie można natknąć się na dosyć specyficzne znaki związane
z tą kategorią. I tak znaki nakazu na budowie dotyczą zazwyczaj ochrony oraz higieny pracy. Znaki nakazu na autostradzie występują natomiast raczej rzadko i częściej można spotkać je w terenie zabudowanym.

Znaki nakazu do nauki. Znaki nakazu do wydrukowania

Jak dobrze znasz znaki nakazu ? W przypadku, jeśli Twoja odpowiedź na rzeczone pytanie jest niejednoznaczna, a starasz się o uzyskanie praw do kierowania pojazdem, warto abyś pochylił się nad zagadnieniem znaków tej kategorii. Odpowiedzialny kierowca rozumie oraz poprawnie interpretuje sygnały znaków drogowych, systematyzując swoją wiedzę w trosce o siebie i pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Przed podejściem do egzaminów na prawo jazdy lub kartę rowerową należy opanować wszystkie znaki nakazu z objaśnieniami tłumaczącymi, jakie funkcje pełnią. Za sprawą naszej strony internetowej już teraz możesz pobrać na swój komputer, tablet czy telefon katalog zawierający wszystkie znaki nakazu z nazwami i opisami.

Nasz zespół z pełną starannością uzupełnił znaki nakazu z nazwami o wiarygodne, szczegółowe definicje wyjaśniające, jakie funkcje pełnią znaki typu C, jaki kolor i kształt przyjmują ich tarcze, ile dokładnie ich jest, jak również, gdzie najczęściej można je spotkać.

Skoro zainteresował Cię temat niniejszego artykułu, najwyższy czas, abyś zaopatrzył się w rzetelny katalog skupiający wszystkieznaki nakazu z opisem. Znaki nakazu do pobrania w pdf zostały sformatowane w taki sposób, aby nie sprawiać trudności przy druku, co jest szczególnie cenne dla osób, które preferują naukę przy pomocy fizycznych materiałów dydaktycznych.

Kompendium zawierające znaki nakazu do druku pdf z pewnością pomoże Ci w uzyskaniu upragnionego prawa jazdy. Systematyczna nauka z pewnością pozytywnie wpłynie na redukcję stresu przedegzaminacyjnego.

FAQ Znaki nakazu pytania i odpowiedzi z wyjaśnieniem

Co to są znaki nakazu?

Znaki typu C wyrażają ustalenia organizacji ruchu drogowego w postaci wskazania wymaganego sposobu jazdy oraz obowiązków uczestnika ruchu.

Jak wyglądają znaki nakazu?

Na polskich drogach znaki nakazu przyjmują najczęściej niebieską tarczę w kształcie koła i prezentują biały symbol. Znaki typu C uchylające postanowienia innych znaków są dodatkowo wyposażone
w ukośny czerwony pas.

Jakie są znaki nakazu?

Wśród znaków omawianej kategorii można wyróżnić znaki określające kierunek jazdy, takie jak znak nakazu jazdy na wprost C-5, znaki wyznaczające drogi dla pieszych i rowerzystów, informujące
o minimalnej prędkości czy obligujące do używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

Gdzie są znaki nakazu?

Znaki nakazu stawia się na przedłużeniu osi jezdni, na drogach o dużym stężeniu ruchu, na skrzyżowaniach, na pasie dzielącym drogi, w miejscu rozdzielenia jezdni itp. – wszystko
w zależności od ich rodzaju.

Ile jest znaków nakazu?

W Polsce wyróżnia się łącznie 21 rodzajów znaków typu C.

Czy skrzyżowanie odwołuje znaki nakazu?

Skrzyżowanie może uchylać postanowienia znaków nakazu.