Znaki informacyjne z opisem

Znaki informacyjne (typ D)

Znaki typu D pełnią rolę informacyjną. Powiadamiają kierowców o rodzaju drogi, na której się znajdują oraz o sposobie, w jaki można bądź należy się po niej poruszać. Poza tym udzielają informacji
o obiektach zlokalizowanych na danym odcinku jezdni lub w niewielkiej odległości od drogi.

Znaki informacyjne podpisane mogą być dodatkowo tabliczkami o symbolu T. Uzupełnienia te wykorzystuje się między innymi wówczas, gdy dany znak odnosi się jedynie do określonych grup pojazdów.

Znaki informacyjne z objaśnieniami

Znaki omawianej kategorii są zdecydowanie największą grupą znaków drogowych, które można spotkać na polskich drogach. W przestrzeni publicznej funkcjonuje aż 68 odmiennych znaków informacyjnych, nie licząc konfiguracji, w których to kilka symboli znaków towarzyszy sobie na jednej tarczy.

Kwestię znaków drogowych w naszym kraju od 2002 roku reguluje Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Oznaczenia znaków informacyjnych składają się z litery „D” i numerów od
1 do 53. Niespójność teoretycznej numeracji z rzeczywistą ilością znaków tej kategorii znajdujących się w obiegu wynika z faktu, iż poza podstawowymi rodzajami znaków można wyróżnić także kilka typów znaku o tym samym symbolu liczbowym. I tak na przykład znak informacyjny D-26 występuje aż
w pięciu odmianach.

Wśród znaków omawianej kategorii można wyodrębnić znaki informacyjne dla pojazdów (samochodów, autobusów, trolejbusów, tramwajów, taksówek itp.),znaki informacyjne dla pieszych czy znaki informacyjne dla rowerzystów. Poza tym znaki typu D wskazują na miejsce lokalizacji szpitali, toalet publicznych, bufetów lub kawiarni, hoteli, obozowisk, pól biwakowych, schronisk młodzieżowych, posterunków policji, punktów opatrunkowych, myjni, poczty, tuneli, przejść podziemnych, a nawet schodów ruchomych. Znaki informacyjne na autostradzie z wyprzedzeniem powiadamiają o parkingach, stacjach paliwowych czy restauracjach.

Jaki kolor mają znaki informacyjne?

Charakterystyka znaków typu D jest silnie zróżnicowana. Konkretne znaki omawianej kategorii mogą różnić się pomiędzy sobą zarówno kolorem tła oraz symboli, kształtem, jak i wymiarami.

Białe lub niebieskie tarcze znaków informacyjnych przyjmują formę kwadratu, rombu bądź prostokąta. Symbole na nich umieszczane (jednakowe w całej Europie zgodnie z postanowieniami Konwencji wiedeńskiej) są najczęściej czarnego lub białego koloru.

Który znak informacyjny nie jest niebieski ? Znaki informacyjne, które różnią się od pozostałych, to między innymi znak obszaru zabudowanego D-42 (uchylający D-43), drogi wewnętrznej D-46 (uchylający D-47), strefy ruchu D-52 (uchylający D-53) i drogi z pierwszeństwem D-1 (uchylający D-2).

Jak dobrze znasz znaki informacyjne?

Zdecydowana większość osób musiała w przeszłości poznać już znaki informacyjne do karty rowerowej. Nawet jeżeli w procesie ubiegania się o uprawnienia do jazdy rowerem przyjąłeś zasadę „zakuć, zdać, zapomnieć”, to i tak część informacji dotyczących znaków drogowych z pewnością pozostała w Twojej pamięci – teraz należy je tylko odświeżyć.

Wszystkie znaki informacyjne z nazwami i opisem

Przed podejściem do egzaminów na prawo jazdy lub kartę rowerową należy przyswoić wszystkie znaki informacyjne z opisem, aby w przyszłości zapewnić bezpieczeństwo sobie i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego.

Znaki informacyjne do wydrukowania

Z pomocą naszej strony internetowej masz niepowtarzalną okazję pobrania na swój komputer bądź telefon dokumentu zawierającego znaki informacyjne z opisem pdf. W przypadku, jeśli preferujesz naukę z wykorzystaniem fizycznych materiałów dydaktycznych, możesz wydrukować plik i trzymać katalog znaków zawsze w zasięgu wzroku.

Kompendium skupiające znaki informacyjne do pobrania w pdf uzupełnione zostało o przykładowe pytania egzaminacyjne na prawo jazdy. Należy pamiętać, iż ćwiczenie rozwiązywania testów wpływa istotnie na redukcję stresu przedegzaminacyjnego.

Zebrane przez nasz zespół i szczegółowo zdefiniowane znaki informacyjne do nauki pozwolą Ci na lepsze przygotowanie się do egzaminów. Znaki informacyjne z nazwami opisane zostały w sposób przejrzysty, szczegółowy oraz rzetelny.

Dzięki kompendium zawierającemu znaki informacyjne do druku pdf dowiesz się, jakie kolory
i kształty przyjmują znaki typu D, jakie funkcje pełnią poszczególne z nich, ile dokładnie ich jest, a także gdzie najczęściej można je spotkać.

FAQ Znaki informacyjne pytania i odpowiedzi z wyjaśnieniem

Co to są znaki informacyjne?

Znaki typu D wyrażają informacje na temat rodzaju drogi i sposobu korzystania z jezdni, a także powiadamiają o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu.

Jak wyglądają znaki informacyjne?

Omawiana kategoria znaków nie jest jednolita pod względem wyglądu. Poszczególne znaki typu D różnią się pomiędzy sobą kształtem, wymiarami oraz kolorem tła i symboli.

Z reguły znaki informacyjne przyjmują niebieską lub białą barwę tła oraz zawierają czarne bądź białe symbole. Mogą mieć zarówno kształt kwadratu, rombu, jak i prostokąta.

Jakie są znaki informacyjne?

Znaki typu D powiadamiają o rodzaju drogi (np. droga z pierwszeństwem D-1, droga jednokierunkowa D-3, autostrada D-9), mówią o sposobie korzystania z jezdni (np. początek pasa ruchu powolnego D-13, pas ruchu dla autobusów D-12), jak również powiadamiają o obiektach zlokalizowanych przy drodze lub w niedalekiej odległości od jezdni (np. przystanek autobusowy D-15, parking D-18, postój taksówek D-19).

Gdzie są znaki informacyjne?

Znaki informacyjne można spotkać na drogach jednokierunkowych, bez przejazdu, ekspresowych, na zawężonych odcinkach jezdni, autostradach, przy przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerów, na pasach ruchu dla autobusów, przy przystankach autobusowych, trolejbusowych, tramwajowych, przy parkingach, postojach taksówek czy obiektach, takich jak posterunek policji, szpital lub poczta.

Ile jest znaków informacyjnych?

Znaki typu D przynależą do największej grupy znaków na polskich drogach. Można wyróżnić 68 rodzajów podstawowych znaków informacyjnych, nie licząc wielu konfiguracji, w których także występują.

Jakie znaki informacyjne są szczególnie ważne i dlaczego?

Do grupy szczególnie istotnych znaków informacyjnych zalicza się znak drogi z pierwszeństwem D-1, drogi jednokierunkowej D-3, przejścia dla pieszych D-6, przejazdu dla rowerów D-6a czy znaki informacyjne jazdy na wprost. Ich waga dla organizacji ruchu drogowego wynika z faktu, iż wyrażają kluczowe informacje dla utrzymania bezpieczeństwa. Poza tym znaki informacyjne i ostrzegawcze, które są ustawiane przy przejściach dla pieszych pozwalają uniknąć niechcianych wypadków.

Czy skrzyżowanie odwołuje znaki informacyjne?

Znaki informacyjne, jeśli zachodzi taka potrzeba, ulegają uchyleniu za sprawą innych znaków typu D im odpowiadających.