A-5 Skrzyżowanie dróg

Plik: 13426 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online
Ostrzega o skrzyzowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami. Na takim skrzyżowaniu pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. Znak A-5 powinien być stosowany wyłącznie wtedy, gdy jedna z dróg miała nadane pierwszeństwo znakiem D-1 "droga z pierwszeństwem", A-6a, A-6b, A-6c, A-6d, A-6e "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną", lub gdy układ skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa. Kursanci ze znakami A-5 najczęsciej spotykają się na osiedlach domków jednorodzinnych, gdzie zastosowano rózne sposoby uspokojenia ruchu takie jak ograniczenia prędkości znakami B-33 lub progi zwalniające.