A-30 Inne niebezpieczeństwo

Plik: 13420 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online
Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu:T-8 - miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,T-10 - przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,T-11> - przeprawę promową,T-12 - podłużny uskok nawierzchni,T-13 - odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein,T-14 - miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,T-15 - miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu,T-16 - miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce (T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych),T-17 - granicę państwa,T-18 - nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.