A-24 Rowerzyści

Plik: 13413 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online
Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają. Znak A-24 ostrzega kierurującego pojazdem przed miejscami, gdzie rowerzyści wjeżdżają na jezdnię z drogi dla rowerów lub przejeżdżają przez jezdnie po przejeździe dla rowerzystów. Znak A-24 umieszczany jest przed przejazdem dla rowerzystów na drodze, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h, a przy innej prędkości — jeżeli przejazd nie jest dobrze widoczny przez kierujących pojazdami lub występuje na odcinku jezdni między skrzyżowaniami.