A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo

Plik: 13408 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online
Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku. Znaki A-1 stosowane są także, jeżeli na łuku dochodzi do częstych kolizji lub wypadków, bądź mamy do czynienia z ograniczoną widocznością. Znaki te możemy spotkać najczęścej poza miastami, gdy kąt zwrotu łuku drogi jest większy niż 5°, a jego promień jest mniejszy niż 750 m oraz w zależności od przechyłki.