A-18b Zwierzęta dzikie

Plik: 13406 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich. Znak najczęściej spotykany w miejscach, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę, np. przy wjeździe do lasu o dużej ilości zwierzyny lub w miejscu przecięcia przez drogę dojścia do wodopoju.